20/2009. (X. 9.) PM rendelet
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 • 1. §
  • (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 3. § 5. pontjában szereplő díjtarifa kialakításának, valamint a 22. § (7) bekezdésében meghatározott fedezetlenségi díj tarifája megállapításának alapjául szolgáló gépjármű-kategóriákat e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.
  • (2) A Gfbt. kártörténeti nyilvántartásában az 1. számú mellékletben meghatározott gépjármű-kategóriákat kell alkalmazni.
  • (3) A 2011. évre és az azt követő évekre vonatkozó díjtarifát, valamint a fedezetlenségi díj 2011. évre és az azt követő évekre vonatkozó tarifáját az 1. számú mellékletben meghatározott gépjármű-kategóriánként kell meghirdetni.
  • (4) A 2010. évre vonatkozó díjtarifát, valamint a fedezetlenségi díj 2010. évre vonatkozó tarifáját a 2. számú mellékletben meghatározott gépjármű-kategóriánként kell meghirdetni.
 • 2. §
  • (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
  • (2) E rendelet 1. § (4) bekezdése, az 1. § (1) bekezdésének „és 2.” szövegrésze, valamint a 2. számú melléklet 2011. január 1-jén hatályát veszti. E bekezdés 2011. január 2-án hatályát veszti.

1. számú melléklet a 20/2009. (X. 9.) PM rendelethez

Gépjármű-kategóriák

Személygépkocsik (M1 gépjármű-kategória)

 • 37 kW teljesítményig
 • 38 kW-tól 50 kW teljesítményig
 • 51 kW-tól 70 kW teljesítményig
 • 71 kW-tól 100 kW teljesítményig
 • 101 kW-tól 180 kW teljesítményig
 • 180 kW teljesítmény felett

Motorkerékpárok (L3e, L4e, L5e, L7e gépjármű-kategória)

 • 12 kW teljesítményig
 • 13 kW-tól 35 kW teljesítményig
 • 36 kW-tól 70 kW teljesítményig
 • 0 kW teljesítmény felett

Autóbuszok (M2, M3 gépjármű-kategória)

 • 10-től 19 férőhelyig
 • 20-tól 42 férőhelyig
 • 43-tól 79 férőhelyig
 • 80 férőhelytől

Trolibusz (elektromos felsővezetékhez kötött, M3 gépjármű-kategória)

Tehergépkocsik (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)

 • 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegig
 • 3,5 t megengedett össztömeg felett 12 t megengedett legnagyobb össztömegig
 • 12 t megengedett legnagyobb össztömeg felett

Vontatók (N1, N2, N3 gépjármű-kategória)

Pótkocsik, félpótkocsik (O1, O2, O3, O4, R1, R2, R3, R4 gépjármű-kategória)

 • 0,75 t megengedett legnagyobb össztömegig
 • 0,75 t megengedett össztömeg felett 10 t megengedett legnagyobb össztömegig
 • 10 t megengedett legnagyobb össztömeg felett

Mezőgazdasági vontatók (T1, T2, T3, T4, T5 gépjármű-kategória)

Lassú járművek

Munkagépek (S1, S2 gépjármű-kategória)

Segédmotoros kerékpárok (L1e, L2e gépjármű-kategória)

Négykerekű segédmotoros kerékpárok (L6e gépjármű-kategória)

2. számú melléklet a 20/2009. (X. 9.) PM rendelethez

Gépjármű-kategóriák (a 2010. évre vonatkozóan)

Személygépkocsik

 • 850 ccm lökettérfogatig
 • 851 ccm-től 1150 ccm-ig
 • 1151 ccm-től 1500 ccm-ig
 • 1501 ccm-től 2000 ccm-ig
 • 2001 ccm-től 3000 ccm-ig
 • 3001 ccm lökettérfogat és a fölött

Motorkerékpárok

 • 150 ccm lökettérfogatig
 • 151 ccm-től 350 ccm-ig
 • 351 ccm lökettérfogat és a fölötti

Autóbuszok

 • 10-től 19 férőhelyig
 • 20-tól 79 férőhelyig
 • 80 férőhelytől

Trolibusz

Tehergépkocsik

 • 2 tonna teherbírás alatt
 • 2 tonna teherbírástól 6 tonna teherbírásig
 • 6 tonna teherbírás fölött

Vontató

Pótkocsik

 • nehéz pótkocsi
 • könnyű pótkocsi
 • személygépkocsi-utánfutó, lakókocsi
 • motorkerékpár-utánfutó

Mezőgazdasági vontató

Lassú jármű

Munkagép

Segédmotoros kerékpár

Várjuk szíves megkeresésüket, hogy specialistáink a legkedvezőbb díjú, és feltételrendszerű flotta kötelező biztosítást ajánlhassák Önnek és vállalkozásának!